1. Jul
KULTURA

Festival lokalnog karaktera ima za cilj da predstavi ovdašnje umjetnike iz oblasti književnosti, slikarstva, vajarstva, fotografije i muzike. U okviru festivala organizuju se kreativni programi za djecu, osmišljeni tako da ih uvedu u svijet umjetnosti.

do
Budva, Stari grad
Budva.travel
29. jun 2017. Međunarodni festival KotorArt 16. jun 2017. 30. Barski ljetopis 7. jun 2017. Internacionalni filmski festival UnderhillFest · · · · · · ·