PULS GRADA · lepota

Izgradnja manastira Piva počela je potkraj XVI vijeka, 1573. godine i trajala je treinaest godina, sve do 1586. Prvobitno je manastir bio izgrađen na lokaciji iznad rijeke Sinjac. Podigao ga je hercegovački mitropolit Savatije Sokolović, kasnije Pećki Patrijarh. on je umro u godini kad je manastir završen. Savatijev stric bio je čuveni turski Veliki vezir Mehmed paša Sokolović, porijeklom iz hercegovine, koga su Turci kao malog odveli u Carigrad, kao danak u krvi.

On je kasnije zahvaljujući visokom položaju koji zauzimao u Turskoj bio veliki dobrotvor naroda ovog kraja, nikada ne zaboravivši svoje srpsko porijeklo. U Višegradu, u Bosni i danas postoji prelijepi kameni most koji je njegova zadužbina. Zajedno sa svojim rođacima Ferhad pašom i Mustafa pašom 1557. godine obnovio je Pećku patrijaršiju, čiji je prvi patrijarh bio brat Mehmed paše Makarije Sokolović.

Freske u manastiru Piva iz toga doba se i danas nalaze u prilično dobrom stanju jer je očuvano oko 1260 kvadratnih metara fresaka, što je veoma značajno, posebno ako se ima u vidu da su manastiri u Crnoj Gori, kao središte kulture i pismenosti, ali i mnogobrojnih ustanaka protiv turske vlasti, često bili na njihovoj meti, pljačkani i spaljivani. Manastirska crkva Uspenja Bogorodice oslikana je freskama između 1604 i 1626. godine. Oslikali su je nepoznati majstori iz Kotora i Grčke. Zna se da je gornju zonu priprate oslikao je pop Strahinja iz Budimlja, a donje zone slikar kir Kozma. U njoj se nalazi Sveta ruka srpskog kralja Uroša I Nemanjića, kao i djelovi moštiju svetog Gligorija bogoslova i Svetog Gligorija Jermenskog.

U manastiru postoji bogata riznica. ona čuva longinove praznične ikone rađene na zlatnoj podlozi, slikane na obje strane, ikonu Svetog Jovana Preteče, rad kotorskog majstora Rafaila Pisara iz čuvene kotorske škole Rafailović-Dimitrijević, ikone Sveta Tri Jerarha i Sveti Nikola istog majstora, zatim starinski mobilijar, vrijedne liturgijske predmete, stare knjige, fišekliju i torbicu od kože za nošenje puščanih olovnih zrna Baja Pivljanina, čuvenog junaka iz Pive, borca za oslobođenje od Turaka, stari pečat manastira itd. Manastir je u peridu 1970-1982. godine prenijet, kamen po kamen, na drugu lokaciju, oko 2 kilometra udaljenu, zbog izgradnje brane na rijeci Pivi.

One su najljepše žene 21. veka BIC Miss Soleil: Budi na naslovnoj strani City Magazina Montenegro Kratko ali slatko Seksi uloge Natalie Portman · · · ·