KULTURA

Nakon Njegoševe smrti 1851. godine i privremene sahrane u Cetinjskom manastiru, poštujući testament velikog pjesnika i vladara, crnogorski knjaz Danilo je naložio da se posmrtni ostaci prenesu u sagrađenu kapelu na Lovćenskom jezerskom Vrhu (1.660 m). Tokom Prvog svjetskog rata, prema naređenju austrougarskih okupacionih vlasti, Njegoševe kosti su vraćene u Cetinjski manastir usljed namjere okupatora da na mjestu razrušene kapelice podigne spomenik caru Francu Jozefu.

Godine 1925, na inicijativu kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića, namjesto stare sagrađena je nova kapela, u kojoj su ponovo pohranjeni Njegoševi posmrtni ostaci. Za simboličan honorar od »kriške sira i pleća ovna«, veliki jugoslovenski i hrvatski vajar Ivan Meštrović prihvatio se izrade projekta monumentalnog mauzoleja, koji će, namjesto Aleksandrove kapele, biti građen u periodu 1970–1974. godine.

Kompleks Mauzoleja sastoji se od prilazne staze sa tunelom, popločane terase, atrijuma sa karijatidama, kapele sa kriptom i vidikovca sa tradicionalnim guvnom. Građevina podignuta na Jezerskom vrhu visoka je oko 10, dugačka 37, a široka više od 15 m. Impozantne karijatide u vidu stilizovanih figura dvije Crnogorke i monumentalna Njegoševa sjedeća figura u kapeli, sa svodom ukrašenim mozaikom, glavni su umjetnički ukrasi kompleksa. Sam vladičin grob nalazi se u poluzasvođenoj kripti, u jednostavnoj grobnici izrađenoj od kvalitetnog bračkog kamena. Pogled koji se sa tog mjesta pruža na mnoge predjele Crne Gore uzbuđuje i očarava nezaboravnim utiskom.

Petar II Petrović – Njegoš najčešće je pominjana figura iz vladarske dinastije Petrović –Njegoš, zahvaljujući svom književnom radu, ali i nastojanju da unaprijedi državnu upravu i naporu na pokretanje sveopšte borbe srpskog naroda za oslobođenje od Turaka. Prema vlastitoj želji, bio je sahranjen na Lovćenu, u kapeli izgrađenoj još za njegova života, koju su porušili Austro-Ugari, topovskim salvama sa brodova iz Boke Kotorske. Obnovljena je na inicijativu jugoslovenskog kralja Aleksandra, da bi 1974. godine bila zamijenjena mauzolejom izgrađenim prema projektima Ivana Meštovića.

Kult Budvanske Gospe Manastir Ostrog Antička Duklja Husein pašina džamija · · ·