PULS GRADA · destinacija

Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu i ujedno najveća kripto depresija u Evropi: njegovo je dno ispod nivoa mora, a površinski nivo jezera je iznad nivoa mora. Ovaj nacionalni park se odlikuje vodenim i močvarnim ekosistemima što ga čini idealnim staništem za ptice. Specijalne zone zaštite unutar nacionalnog parka su Pančeva oka i Manastirska tapija. Jezero ima status međunarodno značajnog staništa ptica (IBA) i nalazi se na listi močvara od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Skadarsko jezero je i važna kulturno-istorijska oblast Crne Gore. Posjeta značajnim manastirima i crkvama upućuje na saznavanje o istoriji jednog naroda i države. Da biste se upoznali sa prirodom i kulturnim nasleđem najbolji način je da se uputite se na turu brodićem iz Virpazara i posjetite manastire Starčevo, Beška i Moračnik koji se nalaze na jezerskim ostrvcima – goricama.

Ture obično uključuju obilazak ostrva na kojima se nalaze manastiri a zatim i neke zabavne sadržaje kao što su posmatranje ptica ili kupanje na poznatoj Murićkoj plaži. Ukoliko želite da obilazak napravite u vlastitom aranžmanu možete iznajmiti barku sa vozačem. Ovo je jedan od najljepših izleta u Crnoj Gori.

Manastir Starčevo, XIV vijek

Najstariji, u autentičnom obliku sačuvani manastir na skadarskim ostrvcima nastao je između 1376. i 1378. godine. Podignut je u slavu i milost Presvete Bogorodice. Kao njegovog ktitora predanja i arhivski izvori navode cijenjenog i čuvenog duhovnika starca Makarija, pa je vremenom narod usvojio i prihvatio njegovo ime: Starčevo ili Starčeva gorica. Manastir Starčevo bio je jedan od najznačajnijih prepisivačkih centara i svetilišta srednjevjekovne Zete. Čuveni štampar Božidar Vuković Podgoričanin je ovdje sahranjen.

Sayanna Wellness: Najluksuzniji spa na svijetu Budva: Jedinstveno mesto za odmor Stari grad Svač Budva – more, sunce i zabava · · ·