KULTURA

Na Cetinju se poslednjih decenija čuvaju tri veoma poštovane čudotvorne hrišćanske relikvije: Čestica Časnog krsta, na kome je raspet Isus Hrist, Ruka Svetog Jovana Preteče i ikona Bogorodice Filermske. Njihov put do crnogorske prestonice čini se gotovo nevjerovatnim i nalikuje čudesnoj i rijetkoj avanturi.

Relikvije koje su se vjekovima čuvale u Carigradu, nakon njegovog pada polovinom XV vijeka, poklonile su turske vlasti vitezovima reda Jovanovaca, koji su upravljali grčkim ostrvom Rodosom. Na ostrvskom brdu Filermosu Jovanovci su podigli crkvu u kojoj su pohranjene ove, u cjelokupnom hrišćanskom svijetu, izuzetno poštovane i poznate relikvije. Nakon prelaska na Maltu, sve do pojave Napoleona Bonaparte, vitezovi Malteškog reda brinuli su o svetim relikvijama da bi ih, primorane da napuste svoje sjedište, ugostio ruski car Pavle, kome su, u znak zahvalnosti, poklonili hrišćanske svetinje.

Ruski imperator je početkom XIX vijeka naložio dvorskim radionicama da se za te skupocjene relikvije izrade zlatni kovčezi i okov za ikonu, koji su bogato ukrašeni dragim kamenjem vrhunskog kvaliteta. Poslije pada ruske monarhije, relikvije su prebačene u Dansku, da bi na početku Drugog svjetskog rata bile date na čuvanje dinastiji Karađorđevića, koja ih je, nakon odlaska iz zemlje iz Nikšića, ostavila u manastiru Ostrogu. Poslije završetka rata, onadašnje vlasti ih više od dvije decenije drže u državnim depoima, da bi sedamdesetih godina XX vijeka bile ustupljene, i to Čestica Časnog Krsta i Ruka Svetog Jovana Krstitelja Cetinjskom manastiru, a Bogorodica Filermska Narodnom muzeju Crne Gore, gdje se i danas nalaze.

Vjeruje se da je ikonu Bogorodice Filermske svojom rukom oslikao Sveti apostol Luka. Od 1494. godine ikoni Majke Božje se pridružuju još dvije svetinje: Desna ruka Svetog Jovana Krstitelja i Čestica Časnog Krsta, na kome je bio razapet Isus Hrist. Nakon toga već više od 500 godina nisu se razdvajale i, zahvaljujući neobičnom toku istrorijskih zbivanja, stigle su u Crnu Goru.


Koliko je vremena bilo potrebno da nastanu slavni romani? Književna kolonija br. 4 u Crnoj Gori okuplja pisce i rokere Antička Duklja Crnojevića štamparija · · ·