KULTURA

Nalazi se u centru Pljevalja, grada na sjeveru Crne Gore. Podignuta je između 1573. i 1594. godine. Njen ktitor je bio Husein Paša Boljanić iz obližnjeg istoimenog sela, inače zet poznatog turskog vezira Mahmut paše Sokolovića.

Džamija je kvadratne osnove. Ispred fasade džamije postavljen je otvoreni trijem koji je natkriven sa tri male kupole. Sa južne strane se nalazi minaret, srušen 1911. godine. Nakon toga je napravljen novi, još viši od prethodnog, visok 42 metra. Jedan je od najviših džamijskih minareta na Balkanu. Unutrašnjost džamije oslikana ornamentima i citatima iz Kurana. Mihrab, mimber i mahvil su ukašeni ornamentima rađenim u stalaktitima. U džamiji se čuva nekoliko vrijednih knjiga (rukopisnih i štampanih) i rukopisa, značajnih za islamsku kulturu ovog kraja, od kojih je njaznačajniji Kur’an, koji je pisan rukom i ukrašen pozlatom. Pretpostavlja se da potiče iz XVI vijeka.

JU Muzeji i galerije Budve: Pogledajte detaljan program za maj Manastir Morača U susret Svetskom danu poezije #KulturnaSreda za sve ljubitelje umetnosti · · · ·